Öğretmenler 657 Ye Dahil Midir?
Öğretmenler 657 ye dâhil midir?

            Bütün memurların da dahil olduğu bu kanuna öğretmenler de dahildir. Bu kanun kapsamında bütün memurların özlük hakları korunmaktadır. Özlük haklar korunurken devlet bu hakların temininden de sorumludur. Bütün bu haklar devlet tarafından güvenceye alınmaktadır.

 657 ye tabi olan öğretmen ve memurların hakları nelerdir?

            657 devlet memurlarına birçok hak vermektedir. Bunların başında bulundukları kademeden yükselme hakkıdır. Bunun dışında da birçok hak bulunmaktadır. Devlet memurlarının maaşlarını zamanında ve tam olarak almasını sağlayan hakkını korumaktadır. Memurların izin ve tatil günlerini düzenlemektedir. İzin sürelerini düzenlemektedir. Bu haklarını korumakla beraber ayrıca bazı yaptırımları da bulunmaktadır. Bu yaptırımlar arasında görevlerinin gereklerini yerine getirmeleri gerekli olmaktadır. Bu görevler arasında resmi olmak, hal ve hareketlerini kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Bunun dışında görevleri doğrultusunda lakayt olmayan davranışlar sergilemeleri gerekmektedir. Bunun dışında memurlar hiçbir ticari işte çalışamazlar. Çalışan memurlar hakkında soruşturma açılır ve gerekli görülen ceza kanun kapsamında verilir. Buna benzer birçok kural içeren 657 ye tabi olan bütün memur ve öğretmenler bu kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan memurların memuriyetlerine son verilebilmektedir.

            Bu kurallar dışında memurların hiçbir şekilde işlerinden atılmaları söz konusu olamaz. Bütün memurlar bu kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yüzden bu kanunda yazılan bütün kurallara harfiyen uygumla zorunluluğu vardır. Öğretmenler de memur kapsamına girdiği için bu kanuna tabi olmaktadırlar. Bütün bu haklara sahip olan öğretmenler vaktinde maaşlarını  almaktadır. Aynı şekilde bu kanunda belirtildiği gibi hiçbir ticari faaliyette bulunamazlar. Öğretmenler bu kanunla hem korunmakta hem de yapmaları gereken kurallara uymak zorunda kalırlar. Bütün  bu kural ve kanunlar öğretmen ve memurların hem korunmasını hem de işlerini daha rahat ve güvencede yapmalarını sağlayacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir