657’nin Kapsam Alanı Hangi Mesleklerdir?
            Devlet eliyle yapılan her iş bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu anlamda berberlikten elektrik mühendisliğine kütüphanecilikten hemşireliğe kadar çok geniş bir yelpazedir. Tüm bu hizmetleri sunan kurumların iş kollarına uygun istihdamları bulunmaktadır. Belediyelerden Bakanlıklara bağlı kurumlara Kamu Hastaneleri  kapsamında hizmet veren sağlık ocaklarından hastanelere Hava Meydan işletmelerindeki teknik hizmet sınıflarında görev yapan personellere kadar akla gelen neredeyse tüm iş kollarında istihdam edilen devlet memurları bulunmaktadır.           
            
            Devlet eliyle faaliyeti yürütülen tüm bu sektörlerde en az ilkokul mezunu olmak üzere istihdam edilen devlet memurları kanun ile kendilerine verilmiş olan tüm görevleri yerine getirmekle mükelleftirler. Bu görevlerin ifasındaki sorumlulukları hangi koşullarda ve şartlarda yapacakları ayrıca ilgili personellerin kurumları tarafından kendilerine verilen yazılı görev tanımlarıyla da belirtildiğinden herhangi bir görev karmaşasına yol açmamaktadır.
            
            Her yıl kurumların ihtiyaçları belirten kadrolara ait listeleri Devlet Personel Daire Başkanlığı’na bildirmeleri ile birlikte yeni ihtiyaçların belirlenmesi ve o yıl alınacak olan personellerin tespiti yapılmaktadır. Ne kadar elektrik teknisyeni ya da imam ihtiyacı olduğu gibi bilgiler bu atamalar için en önemli veri tabanını oluşturmaktadır.
            
            Bu sebeple tüm kurumların ihtiyacı Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından tespit edilerek norm kadro fazlası personellerle öncelikle doldurulmaya gidilir eğer buna rağmen açık personel talebi kalırsa bunlarda KPSS gibi sınavlarla yeni yerleştirmelere olanak sağlanmış olur.
            
            Anlaşılacağı üzere ister gıda mühendisi ister resepsiyonist isterseniz de ses sanatçısı olun tüm bu ve akla gelen iş kollarında olup devlet memuru olmak artık eskisi kadar kolay olmasa da halen tercih edilen ve sosyal hayatta itibar gören bir görev unvanıdır devlet memurluğu. Buna ulaşmak için ise verilen çaba okullardan mezun olunmak için verilen çabaya neredeyse eşit belki de daha bile fazladır.
            
            

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir